กิจกรรมและข่าวสาร

การบริจาค

19 พฤษภาคม 2559 | 710 Views

กิจกรรม CSR ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  อาจารย์ภัฏ สิทธิกุล และสมาชิกกลุ่ม "ออมหุ้นทัวร์บุญ" เดินทางไปบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ ณ มูลนิธิสิริวัฒนา


ย้อนกลับ แชร์ไปยัง :