กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรม CSR

6 ธันวาคม 2562 | 853 Views

กิจกรรม CSR ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 อาจารย์ภัฏ สิทธิกุล และสมาชิกกลุ่ม "ออมหุ้นทัวร์บุญ" เดินทางไปบริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูเลย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


ย้อนกลับ แชร์ไปยัง :