คู่มือการใช้งาน

 เมนูเข้าสู่ระบบ 

        ➢ เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ ห้องปั้นนักลงทุน  ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยสมาชิกจะสามารถรับชมคลิปการเรียนการสอนได้  »  ฟรี 1 คลิป

        หากสมาชิกต้องการเรียนในคอร์สที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนแบบครบถ้วนสามารถคลิกที่ » สมัครสมาชิกรายปี «  เพื่อสมัครเป็นสมาชิกรายปี และรับชมคลิปการเรียนการสอนได้ถึง 8 คลิป โดยวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานบนระบบสามารถสร้างตามขั้นตอน  ดังนี้

  1. เข้ามาที่เว็บไซต์ ห้องปั้นนักลงทุน
  2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
  3. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการ ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิกก่อน
  4. ยืนยันตัวตนผ่านทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

✦——————————✦

 

การลงทะเบียนสมาชิก

      ➢ คลิกที่ ลงทะเบียน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิก เช่น

1. อีเมล์เข้าสู่ระบบ

2. รหัสผ่าน

3. ชื่อ นามสกุล

4. ที่อยู่

    เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้น จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูล เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่กรอก (ยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก) (ดังในรูปด้านล่าง

  เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการสมัครข้อมูลระบบจะมี Nontification แจ้งเตือนการ

สมัครสมาชิกสำเร็จ และผู้ใช้งานจะต้องไปที่ E-mail เพื่อไปยืนยันที่อยู่อีเมล์ ดังภาพด้านล่าง

✦——————————✦

 

การเข้าใช้งานระบบ

สมาชิกสามารถ  Login (เข้าสู่ระบบ) โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. กรอกอีเมล์ ( ที่ลงทะเบียนสมาชิกเอาไว้ )

2. กรอกรหัสผ่าน

3. คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าเว็บไซต์สำหรับสมาชิก โดยหากต้องการดูข้อมูลการใช้งานให้คลิกที่ ชื่อโปรไฟล์ของท่าน จะมีเมนูการจัดการข้อมูลสมาชิก ซึ่งในแต่ละเมนูสำหรับการจัดการข้อมูลจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ( ดังรูปด้านล่าง )


 

✦——————————✦

 

✎ เมนูคอร์สของฉัน    

           ➢  เป็นเมนูที่รวบรวมคอร์สเรียนการสอนที่มีทั้งหมดสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าใช้งานบนระบบ โดยสมาชิกจะสามารถรับชมคลิปวีดีโอการเรียนการสอนได้ที่เมนูนี้

 

✦——————————✦

 

✎ เมนูรายการโปรด

   ➢  เป็นเมนูที่รวบรวมคอร์สเรียนการสอนที่สมาชิกกดชื่นชอบเอาไว้ โดยระบบจะนำคอร์สที่มีการกดชื่นชอบมาจัดให้อยู่ในรายการโปรด

 

✦——————————✦

 

✎ เมนูประวัติการสั่งซื้อ

          ➢  เมนู ประวัติการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลของสมาชิกที่มีการสั่งซื้อคอร์สเรียนรายปีโดยระบบจะมีการแจ้งสถานะการชำระเงินและสถานะวันหมดอายุของคอร์สสำหรับสมาชิก


          ➢   สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ซื้อคอร์สการเรียน สามารถสมัครสมาชิกแบบรายปีได้ ดังในรูปด้านล่าง


       ส่วนของสมาชิกสามารถแก้ไขที่อยู่ของใบกำกับภาษีได้ โดยแบ่งเป็น  2 ประเภท

           1. บุคคลธรรมดา

           2. นิติบุคคล

✦——————————✦

 

✎ ขั้นตอนการชำระเงิน

  • ส่วนของการชำระเงิน จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

  1. ระบบสามารถเพิ่ม คูปองส่วนลด ของราคาคอร์สเรียนได้ (* หากมี)

  2. ระบบทำการคำนวณยอดรวมที่ต้องชำระ พร้อมทั้งคำนวณจำนวนเงินรวมสุทธิหลังจากหักภาษีมูลค่าเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

  3. ตรวจสอบช่องทางสำหรับชำระเงิน

  4. กรอกข้อมูลยืนยันการแจ้งชำระเงิน โดย จำเป็น ต้องระบุข้อมูล ธนาคารที่ท่านโอนเข้า วันที่โอน เวลาที่โอน (ช่วงเวลาตรงกับหลักฐานการโอน) จำนวนเงินที่โอนเข้า และจำเป็นต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (Slip)

  5. คลิกที่ แจ้งชำระเงิน (รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล)

 

  ➢   ลังจากคลิกที่ ยืนยันการชำระเงินแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่ ประวัติการสั่งซื้อ โดยหากสถานะเป็น อยู่ระหว่างตรวจสอบ (กรุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล) และหากสถานะขึ้นว่า อนุมัติแล้ว/ชำระเงินแล้ว ท่านจะสามารถรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนได้ โดยในหน้าประวัติการสั่งซื้อจะปรากฏ วันที่หมดอายุของคอร์สเรียนด้วย (ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง)

 

✦——————————✦

 

✎ วิธีการรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอน

        ➢ สมาชิกเข้าไปยังเมนู คอร์สของฉัน จะปรากฏเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดบนระบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่ต้องการ โดยคลิกที่ ดูรายละเอียด


➢  หลังจากนั้นจะพบหน้าของ รายละเอียดคอร์ส ในหน้านี้จะนำเสนอในส่วนของบทเรียนที่มีในคอร์สนี้และท่านสามารถแชร์เนื้อหา หรือ กดชื่นชอบเนื้อหา เพื่อนำไปจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่เมนูรายการโปรดได้

➢  หากต้องการรับชมเนื้อหาการเรียนการสอนท่านสามารถคลิกที่ เริ่มเรียน เพื่อรับชมคลิปและเนื้อหาของบทเรียนได้

➢  จากนั้นจะพบกับหน้ารายละเอียดคอร์ส ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดของแต่ละ EP โดยท่านสามารถคลิกที่ คลิกรับชมวิดีโอ ได้เพื่อรับชมวิดีโอคลิปการเรียนการสอน

  ➢  ในส่วนด้านล่างของรายละเอียดคอร์ส ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แบบทดสอบ  หรือ เอกสารประกอบการเรียน ได้ (ดังรูปด้านบน)

           ➢  โดยในการรับชมวิดีโอการเรียนการสอนผู้ใช้งานสามารถ กดเล่น ► (ปุ่มด้านล่าง ซ้าย) หรือ ขยายวิดีโอให้เป็น Full Screen   (ปุ่มด้านล่าง ขวา) ได้


         ✦———————————————————————————————————✦