เกี่ยวกับเรา

แชร์ประสบการณ์แบบชาวบ้าน "ความรู้ในการออมหุ้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด"

ผู้สอน: อาจารย์ภัฏ สิทธิกุล


จุดเริ่มต้นของการแบ่งปัน เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่ขาดทุนในหุ้นมาขอให้ช่วยสอน จึงเริ่มสร้างกลุ่มไลน์ และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

เริ่มเปิดอบรมครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ผู้อบรม และสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ห้องปั้นนักลงทุน อยากช่วยสร้างสังคมดี ๆ รอบตัวเรา ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอนให้คนออมหุ้น รู้จักวิธีออมหุ้นที่ถูกต้อง เพื่อทำให้ตนเอง และคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


จากใจลูกศิษย์