โลกเราทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว "การไม่ลงทุนถือเป็นความเสี่ยง"

ที่นี่เราสอนการลงทุน
แบบชาวบ้าน เข้าใจง่าย
เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

ที่นี่เราสอนการลงทุน แบบชาวบ้าน
เข้าใจง่าย เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

ห้องปั้นนักลงทุน

แชร์ประสบการณ์สอนหุ้นแบบชาวบ้าน

"ความรู้ในการออมหุ้น ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด"

จุดเริ่มต้นของการแบ่งปัน เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่ขาดทุนในหุ้นมาขอให้ช่วยสอน จึงเริ่มสร้างกลุ่มไลน์ และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเปิดอบรมครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้อบรม และสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ห้องปั้นนักลงทุน อยากช่วยสร้างสังคมดี ๆ รอบตัวเรา ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอนให้คนออมหุ้น รู้จักวิธีออมหุ้นที่ถูกต้อง เพื่อทำให้ตนเอง และคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สอน : อาจารย์ภัฏ สิทธิกุล

คอร์สการเรียน

จากใจลูกศิษย์

ห้องปั้นนักลงทุน